Průvodce - Praha

 

Doprava


Městská hromadná doprava v Praze 

Ceny jízdeného

Přepravní kontrola

Platnost jízdenek mohou kdykoliv během jízdy nebo pobytu v přepravním prostoru ověřovat kontroloři Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnost.

Kontrolor je ve vozidlech PID a v přepravním prostoru oprávněn dávat cestujícím závazné pokyny v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu, požadovat od cestujícího předložení platné jízdenky, odebírat neplatné jízdenky a uložit, v případě jízdy bez platné jízdenky, přirážku.

V případě, že cestující nezaplatí uloženou přirážku na místě, je ze zákona č. 111 / 1994 Sb. a č. 266 / 1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinen prokázat se kontrolorovi osobními údaji, kterými jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem. Pokud cestující není schopen prokázat svou totožnost, je povinen na výzvu kontrolora setrvat na určeném místě do příchodu policie nebo jej na jeho výzvu následovat na pracoviště veřejné správy k zjištění totožnosti. O zaplacení stanovené částky nebo odebrání časové jízdenky je kontrolor povinen vydat potvrzení.

Kontrolor se prokazuje kontrolním odznakem, s nápisem „ Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - přepravní kontrola “ a čtyřmístným identifikačním číslem. Na vyžádání cestujícího je povinen předložit ještě služební průkaz s podobenkou a číslem shodným s číslem odznaku.přirážkový kupón
(originál kupónu nese ochranné prvky)

 


služební průkaz - líc služební průkaz - rub kontrolní odznak

 


Ztráty a nálezy


Lanová dráha na Petřín

Dne 25. července 1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Petřín, její pohon byl na vodní převahu. Její provoz skončil v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka byla obnovena až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Spolehlivě sloužila veřejnosti přes 30 let. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu se lanovka na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD. Navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po trase Újezd - Nebozízek - Petřín.

Pro jízdu lanovou dráhou platí jízdenky MHD s výjimkou nepřestupních jízdenek.

Technické parametry:

   - délka tratě: 510 m
   - počet zastávek: 3
   - počet vozů: 2
   - překonávaná výška: 130 m
   - největší sklon tratě: 298 ‰
   - rychlost jízdy: 4 m/s

Pražské metro

Pražské metro je nejrychlejším způsobem dopravy v Praze a denně přepraví více než milion pasažérů. Tvoří ho 3 linky navzájem se od sebe oddělující barvou a písmeny. Je to zelená linka A, žlutá linka B a červená linka C. Dohromady tvoří 51 stanic, z čehož 3 jsou přestupní, spojených 50-ti kilometry většinou podzemní kolejové dráhy. Metro funguje od ranních 5:00 hodin do půlnoci, a to každý den v intervalech 2-3 minut ve špičce. Není také neobvyklé, že zastávka metra je fyzicky umístěna mezi 2 náměstími, nebo jinými styčnými body. To znamená, že nestačí pouze dostat se do správné stanice, ale zjistit také správný východ z podzemí, abychom se neocitli na jiném místě, než jsme původně chtěli (cca 5-10 min. vzdálené od toho původnícho).

 

Pražské letiště Ruzyně a doprava do centra

Mezinárodní letiště Ruzyně Praha (PRG) je umístěno přibližně 10 km od centra Prahy. Je také centrem Českých aerolinií (ČSA). V roce 2005 odbavilo 10. 8 milionů cestujících.
Naše cestovní agentura poskytuje přepravní služby z letiště.

Tramvaje, autobusy a vlaky

Tramvajová síť pokrývá značnou plochu města (500 km dráhy) a ročně využije dopravu tramvají cca 300 milionů lidí. Denní tramvaje jezdí od 4:30 do půlnoci v 8-10-ti minutových intervalech (8-15-ti minutových intervalech o víkendech). Noční tramvaje (č. 51-58) jezdí od 0:30 do 4:30 ve 40-ti minutových intervalech.

Doprava autobusy je typická spíše pro periferii města. Autobusy začínají svůj provoz v 4:30 ráno a končí o půlnoci. V tuto dobu jezdí většinou v 6-8 minutovýh intervalech. Mimo špičku pak v 10-20-ti minutových intervalech a přes víkendy mají odstupy až 30 minut. Noční autobusy ( 501-512) jezdí od 0:30 do 4:30 ve 40-ti minutových intervalech

 Praha má několik vlakových nádraží. Nejvíce užívaným je Hlavní nádraží, nádraží Holešovice, Masarykovo nádraží a Smíchovské nádraží. Všechny jsou dostupné metrem a tramvají. Pokud jste minimálne 2 osoby, které cestují společně, můžete získat skupinovou slevu. A pokud víte, že budete vlakem cestovat i zpět, zakoupení zpáteční jízdenky Vás vyjde také levněji. Pro více informací navštivte, prosím, stránky přímo Českých drah.

Nejfrekventovanějším autobusovým nádražím je Florenc, které je také mezinárodním. Další jsou Roztyly. Roztyly jsou umístěny na lince metra C, Florenc je na přestupní stanici linky B a C.

Buďte, prosím, také obezřetní, pokud si chcete vzít z nádraží místní taxi!