Průvodce - Praha


Obecné informace

Česká republika

Náboženství (2002):

  • Atheisté (59.8%)
  • Římští katolící (19.2%)
  • Protestanté (4.6%)
  • Orthodoxní (3%)
  • další (13.4%)

Rozloha:

  • Celkem: 78,866 km² 
  • Voda: 2.0%

Populace:

  • 10 220 000 obyvatel (2005)
  • hustota zalidnění: 130/km²

Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České republiky, zároveň jde také o historickou metropolí Čech. Leží ve středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem. Je sídlem velké části státních institucí, ve městě také sídlí velké množství dalších organizací a firem.

Do dnešní podoby se vyvíjela jedenáct století. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů, kde žije zhruba 1 180 100 obyvatel (údaj ČSÚ za rok 2005).

Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu je památkovou rezervací UNESCO.

Od roku 1920 je oficiálním názvem města hlavní město Praha, předtím od roku 1784, Královské hlavní město Praha. Do jiných jazyků se název obvykle překládá jako Praga, Prag nebo Prague.

Slovo Praha se tradičně odvozuje od slova práh. Historici obvykle tvrdí, že je to pojmenováno po prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu ještě v době, kdy zde neexistoval dřevěný most, který předcházel mostu Juditinu. Přes tento brod prý přecházeli lidé přes řeku. Protože se město začalo rozrůstat právě nad tímto brodem, tedy prahem v řece, začalo se městu říkat Praha. Jiná vysvětlení též uvádí, že tomu bylo tak proto, že se město nacházelo na prahu Evropy východní a západní nebo že zde byla původně vyprahlá zem. Z pověstí ale vyplývá, že první osada byla založena tam, kde tesař dělal práh, a podle proroctví kněžny Libuše tak první osadníci pojmenovali Prahu po prahu. Slýcháme též fantastické spojení s prahem mystickým. Tedy, že se v Praze nachází vstup do jiných světů a dimenzí, čili práh mezi dimenzemi.

Hlavní město Praha patří tradičně k nejdůležitějším hospodářským centrům Česka. Vedle význačného filmového průmyslu a zřejmě nejvýznačnějšího odvětví, turistiky, se zde nachází i mnoho závodů zpracovatelského průmyslu.

Praha měla k 30. 6. 2006 1 184 075 obyvatel (údaje ČSÚ). Kvůli práci do ní dojíždí kolem 300 000 lidí, převážně ze Středočeského kraje. Od poloviny 90. let výrazně posilují národnostní menšiny. V Praze podle odhadů žije trvale nebo přechodně asi 50 000 Slováků, 50 000 Ukrajinců, dalších 20 000 lidí z bývalého SSSR (především Rusové a Bělorusové), 10 000 Jugoslávců (především Srbové a Chorvati) a 15 000 Vietnamců. Ve městě je několik romských komunit, především v Libni, západní části Smíchova a na Žižkově. Podíl Romů v populaci je nižší než průměr v ČR (při sčítání lidu v roce 2001 bylo procento uvedené romské národnosti poloviční proti celorepublikovému průměru, nižší je pouze v kraji Vysočina); podle výzkumu pro MPSV a ESF z roku 2006 v Praze, je 6 sociálně vyloučených romských lokalit s odhadovaným počtem obyvatel přes 9 000. Karlín má pravděpodobně největší asijskou komunitu, dalšími centry Asiatů jsou Holešovice a Písnice. Většina Ukrajinců jsou muži, kteří přijeli za prací; mnozí z nich se však již v Praze trvale usadili. Slováky tvoří hlavně trvale usazení, studenti VŠ a lidé, kteří přijeli krátkodobě či dlouhodobě za prací.

Praha je hlavním dopravním uzlem v Česku a významnou křižovatkou ve střední Evropě. Má rozsáhlou dopravní infrastrukturu, jak veřejné, tak i automobilové dopravy.

Heslo (napsane zlatym pismem na stuze znaku Prahy):  Praga Caput Rei publicae

Hustota zalidnění: 2 387 obyvatel/km²

Nadmořská výška: 177 m. n m. - 399 m. n m.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha, licence CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/