Rezervační podmínky


Popis služeb


Athos Travel, s. r. o. je prostředníkem mezi klientem a dodavatelem služby (hotel, byt, řidič, průvodce, pronajímatel automobilu atp.), jelikož klientovi umožňuje rezervaci dané služby prostřednictvím online systému.

Žádné rezervační poplatky


Prosíme, vezměte na vědomí, že služby zprostředkováváme zcela zdarma a ke smluvené ceně s klientem za objednanou službu nepřipočítáváme žádné dodatečné poplatky.

Platba &  Garance kreditní kartou


Jestliže se rozhodnete rezervovat, uzavíráte smlouvu přímo s dodavatelem objednávané služby. Jelikož všichni tito dodavatelé požadují údaje o Vaší kreditní kartě pro garanci dané rezervace, je nutné tytu údaje nám poskytnout, abychom pro Vás mohli danou službu zprostředkovat.

Částku za ubytování, dopravu, pronájem vozidla a výlet uhradíte po příjezdu přímo v hotelu, průvodci, řidiči, nebo pronajímateli vozidla pokud není stanoveno jinak
. Vezměte, prosím, také na vědomí, že někteří provozovatelé ubytovacích zařízení si vyhrazují právo předautorizovat určitou částku z Vaší kreditní karty pro ověření zda je Vaše rezervace opravdu garantována. Ve výjimečných případech bude tato částka autorizována firmou Athos Travel.

Pokud je z jakéhokoliv důvodu požadována předplatba/záloha (skupinová rezervace, dlouhodobý pobyt, předplatba z důvodu dárku atd.) vezměte, prosím, ne vědomí, že ani my jako zprostředkovatelská cestovní agentura, ani hotel nejsme zodpovědni za žádné bankovní poplatky související s transakcí peněz.

Změna rezervace/Storno


Pokud se rozhodnete již potvrzenou rezervaci změnit/ zrušit, prosíme, abyste následovali instrukcí ve Vašem Potvrzení rezervace (voucheru). Storno/změna rezervace a její zpoplatnění se řídí pravidly pro storno podmínky hotelu/dopravy/pronajímatele auta/výletu. Výše stornopoplatků u jednotl. služeb jsou následující:

a) ubytování - ve většině případů částka za první noc

b) doprava - celková částka za transfer

c) výlet - celková částka


Vezměte, prosím, na vědomí, že ATHOS TRAVEL, s. r. o. Vám nebude stahovat žádné storno poplatky za ubytovací služby - všechny poplatky  Vám odečte  přímo provozovatel služby.

Jakmile bude Vaše rezervace stornována, obdržíte od nás Potvrzení o stornu rezervace. Jestliže od nás neobdržíte odpověď během následujících 24 hod. od odeslání požadavku na změnu/storno, prosíme, kontaktujte nás nějakým jiným způspbem (faxem, telefonicky), jelikož jsme Vaši e-mailovou žádost pravděpodobně neobdrželi.

Stížnosti


Pokud máte jakýkoliv problém s ubytováním nebo službou, kterou Vám zprostředkováváme, prosíme, kontaktujte nás ihned (veškeré stížnosti musí být zaznamenány v průběhu Vašeho pobytu zde) - toto je jediný způsob, jak můžeme problém co nejdříve a nejlépe vyřešit. Bohužel, dokud o daném problému nevíme, nemůžeme Vám s ním pomoci. V případě pozdního nahlášení problému (až po Vašem odjezdu), neneseme za problém nebo stížnost odpovědnost.

Můžete nás kontaktovat v průběhu otvíracích hodin na telefonním čísle +420 277 004 677, fax: +420 277 004 678, e-mailem na: info@athos.cz a nebo mimo otvírací dobu na pohotovostním mobilním telefonu: +420 721 859 934.

Odpovědnost


Přislibujeme, že se vynasnažíme, aby služby, které jsme se rozhodli zprostředkovávat, byly poskytovány s náležitou péčí. Bereme na sebe zodpovědnost za komplikace, nebo problémy způsobené našimi zaměstnanci / cestovními konzultantkami. Nicméně, jelikož se informace zobrazené na našich stránkách odvíjí od informací poskytnutých dodavately služeb, neneseme zodpovědnost za jakékoliv škody (ztráta, zranění aj.) způsobené ze strany dodavatele služby. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva na těchto internetových stránkách jsou autorská práva společnosti Athos Travel.

Skupinové rezervace a dlouhodobé pobyty


Prosíme, vezměte na vědomí, že výše uvedené podmínky jsou platné pouze pro individuální rezervace. Pro skupinové rezervace nebo dlouhodobé pobyty platí jiné storno a rezervační podmínky.