Pravidla a podmínky spolupráce

Registrací na serveru http://www.a-prague.com/affiliate-program (resp. http://www.a-praha.com/partnersky-program) a umístěním zdrojového kódu reklamní plochy serveru www.A-PRAGUE.com (www.A-PRAHA.com) na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami.

Obecná ustanovení

Administrátorem partnerského programu je Athos Travel, s.r.o. se sídlem Milady Horákové 116/109 Praha 6, Česká republika, IČ: 26166151, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 76187 (dále jen "ATHOS")

1. Tyto pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva firmy ATHOS.

2. Registrace do Partnerského (affiliate) programu je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách. ATHOS může přihlášku (registraci) odmítnout bez udání důvodu.

Podmínky spolupráce

3. Firma ATHOS přenechává Partnerovi právo na inzerci produktů, jež jsou součástí aktuální nabídky na stránkách www.A-PRAGUE.com.

4. Partner si může vybrat jakou formou bude propagovat produkty případně stránky firmy ATHOS. Půjde zejména o umístění různých druhů reklamních formátů standardních velikostí, které dodá ATHOS. Partner může dále odkazovat na stránky firmy ATHOS formou textového inzerátu na svých stránkách. Důležitá je ovšem přítomnost unikátního identifikačního čísla Partnera ve všech odkazech směrovaných na stránky firmy ATHOS.

5. Propagace firmy ATHOS nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty firmy ATHOS způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Webová prezentace rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání.

6. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek www.A-PRAGUE.com a nebudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou firmou ATHOS.

7. Reklamní formáty firmy ATHOS nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.

8. ATHOS neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. ATHOS zároveň nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklam či kliknutí na jakoukoli reklamu, dobu jejich uskutečnění, případně konkrétní částky, které na základě této smlouvy získáte.

Provize - typy, výše, podmínky a její výplata

9. ATHOS vyplatí Partnerovi odměnu dle níže uvedeného modelu:

Počet odbydlených rezervací za měsíc Váš zisk (vyjádřen v procentech naší provize)
0 - 30 25 %
31 - 80 30 %
81 - 150 35 %
151 a více 40 %

Provedená rezervace je taková, který je uskutečněna zákazníkem, jenž přišel na stránky www.A-PRAGUE.com ze stránek Partnera a to během 30 dní od okamžiku, kdy naposledy klikl na banner Partnera a navštívil tak stránky firmy ATHOS.

10. Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

11. Provizi dle bodu 9) obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako poslední.

12. Firma ATHOS se zavazuje proplatit fakturu od Partnera nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.

13. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Výsledná částka již obsahuje 19 % DPH.

14. ATHOS může kdykoliv změnit strukturu cen a plateb. Pokud hodláte jakoukoli platbu v rámci programu zpochybňovat, musíte o tom firmu ATHOS písemnou formou vyrozumět do 30 dnů od příslušné platby. Pokud tak neučiníte, vzdáváte se tím práva na uplatnění všech nároků na takovou platbu. Platba bude vypočítána výhradně na základě záznamů vedených firmou ATHOS. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou touto firmou uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy.

Firma ATHOS se souhlasem s těmito podmínkami zavazuje,

15. že přebírá odpovědnost za celý uživatelský servis: potvrzení rezervace, zaplacení a eventuální reklamace.

16. že svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně. Zejména počet zobrazení reklamy, prokliků, objednaných a odbydlených rezervací a také výši své aktuální provize.

Podmínky odstoupení od smlouvy

17. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Firma ATHOS doručením návrhu na zrušení spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi formou e-mailu. Partner stejným způsobem nebo odstraněním zdrojových kódů reklamní plochy firmy ATHOS.

18. ATHOS si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách našich partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

19. V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si ATHOS vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi firmou ATHOS a takovým Partnerem.

Závěrečná ustanovení

20. ATHOS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu.

21. Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Platnost podmínek a pravidel affiliate programu firmy ATHOS: od 1. srpna 2007